Šperos.lt > Kita > Etiketas > Etiketo konspektai
Etiketo konspektai

(11 darbai)

Etiketas (6)Derybos. Darbo drabužiai. Tu ar jūs. Dalykinio etiketo reikalavimai. Etiketas automobilyje, viešajame transporte. Bendravimo etiketas. Mandagumo žodžiai prašom, prašau, prašyčiau. Padėkos žodžiai. Kreipiniai. Paguodos bei užuojautos žodžiai. Geras žodis ir savitvarda. Bendravimas ir pasisveikinimas. Nuo ko prasideda bendravimas. Kas svarbu pasisveikinant. Sudėtingesnės situacijos. Kaip atsakyti į pasveikinimą. Kaip kreiptis į žmones. Bendros pasisveikinimo taisyklės. Sudėtingesnės situacijos. Rankos paspaudimas. Skaityti daugiau
Protokolas ir etiketasProtokolas. Etika. Etiketas. Protokolas ir etika. Diplomatija valstybės valdyme. Tarptautinio bendravimo protokolas. Etiketas: darykim verslą gražiai. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. protokolas versle. Derybų protokolas. Verslo protokolas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Dalykinės manieros, kultūra ir multikultūra. Pasilinksminimai ir verslas. Skaityti daugiau
Protokolas ir etiketas (2)Bendravimo vieta ir reikšmė tarpusavio santykių sistemoje. Bendravimo būdai, formos ir normos. Asmeninis (vidinis) bendravimas. Verbalinis (žodinis) ir neverbalinis (kūno kalba) bendravimas. Sąvokos etiketas samprata. Protokolo sąvoka. Protokolų funkcijos. Nacionalinio protokolo bruožai. Diplomatinio protokolo normos ir taisyklės, jo ypatumai. Diplomatijos personalo rangai. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Priėmimų aprangos rūšys. Protokolo reikalavimai vyrų ir moterų aprangai ir laikysenai. Protokolo reikalavimai prie stalo. Dalykinių laiškų svarbiausi bruožai. Vizitinės kortelės. Elgesio kultūra. Elgesio normos kaip vertinimo kriterijus. Pirmojo įspūdžio reikšmė. Skirstymas rangais. Kontakto pradžia. Darbo etiketas. Pagrindiniai reikalavimai. Bendravimas su vadovu. Tonas. Atvirumo politika. Bendravimas su kolegomis. Tonas, kreipiniai. Bendravimas su interesantais ir svečiais. Pokalbio telefonu etiketas. Pasirengimas dalykiniam pokalbiui. Dalykinio pokalbio kultūra. Argumentavimas, jo būdai. Pagrindinės kalbėjimo ir klausymo taisyklės. Prieštaravimas, forma, tonas, prieštaravimų būdai ir laikas. Konfliktinės situacijos dalykinio pokalbio metu bei diskusijų metu. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Konferencijos organizavimo svarbiausi darbai. Viešosios kalbos samprata. Girdimasis stilius (balsas, tartis, intonacija, tempas, ritmas, pauzės). Rengimosi stilius (laikysena, gestai, mimika). Skaityti daugiau
Protokolas ir etiketas (3)Protokolo sąvoka. Protokolo funkcijos. Socialinės santvarkos ypatumo reikšmė protokolui. Diplomatinio protokolo normos ir taisyklės, jo ypatumai. Protokolas diplomatinėje atstovybėje. Diplomatinės privilegijos ir imunitetai. Sąvokos etiketas samprata. Elgesio normos. Elgesio normos kaip vertinimo kriterijus. Kuo grindžiamas etiketas atitinkamoje aplinkoje. Bendravimo būdai. Mūsų papročių kaita, nauji elgesio pavyzdžiai ir taisyklės. Trintis tarp kartų. Skaityti daugiau
Protokolas ir etiketas (5)Įvadas. Kurso objektas, tikslas ir uždaviniai. Protokolas valstybės valdyme. Tarptautinio bendravimo protokolas. Protokolas versle. Derybų protokolas. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. Statutinių organizacijų protokolas. Dalykinis etiketas. Dalykinio etiketo ypatumai Europos Sąjungoje. Lietuvos verslininku ir vadybininku veikla užsienyje. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dovanos. Šiuolaikinis etiketas Baltijos šalyse: Lietuva, Latvija, Estija. Skaityti daugiau
Protokolas ir etiketas (7)Tarptautinio protokolo idėja. Tarptautinio protokolo svarba. Protokolas – kelias į sėkmę Protokolas ar etiketas? Pranašumai ir skirtumai. Geros manieros – prabanga ar būtinybė. Protokoliniai susipažinimo reikalavimai. Protokoliniai pasisveikinimo reikalavimai. Keitimosi vizitinėmis kortelėmis procedūra. Asmeninės vizitinės kortelės. Tarnybinės vizitinės kortelės. Informacija jose, jų ženklai ir spalvos. Svečių sutikimas. Vizitų rūšys. Vizitų programos. Oficialūs pokalbiai. Bendravimas su auditorija. Rengimasis pranešimui ir pats pranešimas. Skaityti daugiau
Protokolas ir etiketas (8)Parengiamasis pokalbio bei derybų etapas. Pasirengimas pokalbiui (deryboms). Derybų delegacijos sutikimas ir priėmimas. Derybų eiga. Tarptautinės derybinės konferencijos, jų praktika ir procedūra. Skirtingų kultūrų elgesio versle modeliai. Verbaliniai bendravimo komponentai ir jų reikšmė. Neverbalinis elgesys versle: ekspresyvios ir santūrios kultūros. Kaip būti geresniu derybininku? Pagrindiniai patarimai. tarptautinio bendravimo vadybininkui. Labiausiai paplitusios etiketo taisyklės. Skaityti daugiau
Protokolas ir etiketas versleĮvadas. Protokolo samprata, jo raida, turinys ir formų įvairovė. Protokolas. Pagrindiniai tarptautinio etiketo elementai. Žmogaus bruožai. Etiketo reikalavimai verslo vadyboje. Tarptautinio bendravimo protokolas. Funkcijos. Klausymosi etapai bendraujant su pašnekovu. Tinkamo klausymosi taisyklės tarptautiniame bendravime. Prasto klausymosi priežastys. Etiketas: darykim verslą gražiai. Kas gali sudaryti teigiamą įspūdį ir kodėl. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. Nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų veiklos motyvai. Tikslo siekiantis žmogus ypač vertina. Nevyriausybinės organizacijos sėkmė priklauso nuo. Šiuolaikinė visuomenė turi daug naujų bruožų. Protokolas versle. Protokolo funkcijos versle. Yra 2 galimybės nesugadinti niekam nuotaikos ir išvengti pavojų. Protokolinės elgesio normos verslininkams ir vadybininkams. Verslininko etikos kodeksas. Derybų protokolas. Pasirengimas deryboms. Derybų organizavimas. Derybininkai išskiria kelis žmogaus bruožus. Būdai konfliktams ir nesutarimams įveikti. Vadybinio darbo praktikoje išskiriami keli paplitę tarpininkavimo būdai. Būtina įsidėmėti ką reiškia rankų paspaudimas. Derybų protokolas būna. Statutinių organizacijų protokolas. Verslo protokolas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Dalykinis etiketas. Išskiriamos šios bendravimo funkcijos. Pagal bendravimo įtaką. Patarimai vadybininkams. Moterys versle. Visuomenės raida ir elgesio normų kaita. Moterys turinčios polinkį vadovauti ir patarimai kaip joms pasiekti sėkmę. Senos ir naujos moterų elgesio visuomenėje normos. Šiuolaikinė moteris ir karjera. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Įvaizdis, sėkmė ir karjera. Pasilinksminimai ir verslas. Dovanos ir suvenyrai verslo vadyboje. Protokolas valstybės valdyme. Oficialūs vizitai. Neoficialūs vizitai. Tranzitiniai vizitai. Diplomatija valstybės valdyme. Diplomatų privilegijos ir imunitetas. Įstaigų įvaizdis. Sąvokos. Dalykinės manieros. Situacijos ir elgesys. Bendravimo kultūra. Humaniškasis vadovavimo stilius. Skaityti daugiau
Tarptautinis protokolasProtokolinė elgsena automobilyje. Vizitinės kortelės. Konferencijų ir derybų etika. Derybų etiketas. Klausinėjimo ir klausimo etika ir etiketas. Bendravimo etika ir etiketas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Tarptautinis protokolas (2)Protokolo ir etiketo samprata. Renginiai, jų organizavimas. Vizitų vadyba. Vizitų rūšys. Svečių sutikimas, pristatymas ir prisistatymas. Protokolinė elgsena automobilyje. Vizitinės kortelės. Konferencijų ir derybų etika. Derybų etiketas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Tarptautinis protokolas (3)Kvietimai. Oficialūs priėmimai. Priėmimų tipai. Kiti iškilmingi protokoliniai priėmimai. Atvykimas į priėmimus. Svečių sodinimas prie stalo. Stalo serviravimas. Elgesio prie stalo etiketas (taisyklės). Stalo etiketas. Telefoniniai pokalbiai. Tarptautinio etiketo normos. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Patarimai tarptautinio bendravimo vadybininkui. Protokoliniai aprangos reikalavimai. Kostiumėlių tipai. Skaityti daugiau